Tvrtka IND-EKO d.o.o., je koncesionar i specijalist za skupljanje otpada s brodova u svrhu prijevoza na obrađivanje ili odlaganje na području Lučke uprave Rijeka, Zadar, Split i Ploče. Uvidjevši potrebe naših klijenata, a i plana razvoja hrvatskih luka nakon ulaska u Europsku uniju odlučili smo proširiti svoju ponudu nabavkom dodatne opreme za specijalističke poslove prihvata i zbrinjavanja brodskog tekućeg otpada. Novi plovni objekt u IND-EKO-ovoj floti je teglenica TEG 18 ukupnog kapaciteta 1.100 m³. Uz „STARU“  damu – teglenicu KATE ukupnog kapaciteta cca 400 m³  kapacitet preuzimanja je povećan na 1.500 m³ tekućeg otpada. Teglenice posjeduju svu opremu za siguran privez i manipulaciju, te ovlaštenog zapovjednika plovnog objekta sukladno zahtjevima HRB-a.

Flotu smo nadopunili oil-tankerom EKO – MAR.

Tanker kapaciteta: cca 1.000 t
Dužina: 43,7 m
Širina: 8 m
Dubine: 3,85 m

Navedena oprema pruža nam mogućnost pružanja sljedećih usluga na moru:

  • čišćenje i degazacija tankova na sidrištu,
  • usluga skladištenja tereta i otpadnih voda kod hitnih intervencija prilikom velikih havarija,
  • pomoć kod defekta.