Projekt sufinanciran od strane EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa regionalna konkurentnost 2007. – 2013.

Naziv projekta: „IND – EKO – jačanje konkurentnosti tvrtke uvođenjem nove CIPP i ADR tehnologije,
optimizacijom proizvodnih procesa i usklađivanjem poslovanja s relevantnim zakonodavstvom“
Trajanje projekta: 15. srpnja 2014. – 14. srpnja 2016.
Vrijednost projekta: 15.518.983,31 kn
EU sufinanciranje: 6.264.313,11 kn
Opći ciljevi: Doprinijeti povećanju konkurentnosti hrvatskog sektora gospodarenja i oporabe otpada te posebno doprinijeti zaštiti okoliša, očuvanju habitata i biološke raznolikosti te povećati sigurnost ljudi uklanjanjem svih vrsta otpada iz okoliša, uključujući i opasni otpad.
Posebni ciljevi: Poboljšanje produktivnosti, proširenje kapaciteta proizvodno-uslužnog procesa, optimiziranje procesa podrške proizvodno-uslužnom segmentu poslovanja te jačanje ljudskih kapaciteta.

GLAVNE AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA TVRTKE IND-EKO SU:

 • Ulaganja u novu tehnologiju i opremu za proizvodnju i ugradnju CIPP (cured-in-place-pipe) cijevi za sanaciju cjevovoda bez iskopavanja
 • Ulaganja u novu ADR tehnologiju i opremu za sakupljanje opasnog zauljenog otpada i proizvodnju alternativnog goriva
 • Uvođenje ERP/CRM cjelovitog sustava za upravljanje novim proizvodnim procesom i proizvodnjom nove usluge te upravljanjem odnosa s kupcima novih usluga
 • Opći trening zaposlenika
 • Prezentacija novih proizvoda i usluga tvrtke na međunarodnim sajmovima
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

REZULTATI PROJEKTA SE USPJEŠNO OSTVARUJU:

 • Usklađenje sa zakonskom regulativom
 • Povećanje produktivnost proizvodno-uslužnog procesa, smanjenje potrošnje resursa uvođenjem novih ADR i CIPP tehnologija
 • Ljudski resursi ojačani i osposobljeni za korištenje tehnologije
 • Optimizirano upravljanje proizvodnjom uvođenjem ERP/CRM sustava
 • Vidljivost projekta potencijalnim i trenutnim kupcima, dobavljačima i široj javnosti

Klijenti tvrtke IND-EKO d.o.o. su krajnji korisnici implementacije ovog projekta na temelju kojeg će IND-EKO rado pružati svoje nove usluge kako na domaćem tako i na EU tržištu te šire!

INFORMACIJE O PROJEKTU

Projekt „IND – EKO – jačanje konkurentnosti tvrtke uvođenjem nove CIPP i ADR tehnologije, optimizacijom proizvodnih procesa i usklađivanjem poslovanja s relevantnim zakonodavstvom“, broj ugovora: RC.2.1.10-0013 provodi IND-EKO d.o.o.

KONTAKT POSREDNIČKIH TIJELA

Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Tel: +385 1 610 61 11
Email: pitanja@minpo.hr
Web: https://poduzetnistvo.gov.hr/

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU(SAFU)
Ulica grada Vukovara 284 (objekt C),
10000 Zagreb
Tel: +385 1 459 1245
Email: info@safu.hr
Web: http://www.safu.hr/

Za više informacija o EU fondovima posjetite:
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.strukturnifondovi.hr/op-regionalna-konkurentnost