Svakog dana se susrećemo sa potencijalnom opasnošću od iznenadnog izlijevanja opasnih i otrovnih tvari u okoliš. Opasne tvari koje se svakodnevno upotrebljavaju u industriji i transportu mogu predstavljati veliku opasnost po ljudsko zdravlje, okoliš i imovinu.

IND-EKO d.o.o. je u tu svrhu razvio uslugu hitnih intervencija  za slučajeve iznenadnih zagađenja okoliša. Naši stručnjaci i oprema organizirani su u svakodnevno 24-satno dežurstvo kako bi bili spremni odgovoriti na Vaše potrebe u kritičnim situacijama na kopnu i moru.

Kako bi podigli našu sposobnost pravodobnog reagiranja na višu razinu, našu osnovnu uslugu smo nadogradili uslugom hladnog pogona koju nudimo tvrtkama koje u svom svakodnevnom radu koriste tvari koje mogu, uslijed nekontroliranog izlijevanja, predstavljati opasnost po zdravlje ljudi, okoliš i imovinu. Ova usluga omogućava bolju komunikaciju i djelotvorniju reakciju na iznenadni događaj, te omogućuje da se posljedice takvog događaja svedu na minimum. Naši stručnjaci za Vas mogu izraditi operativne planove intervencija u zaštiti okoliša kao i planove intervencija kod iznenadnog zagađenja voda kako bi se naše znanje i dugogodišnje iskustvo ugradilo u vaše sigurnosne postupke.

Naša stručnost i spremnost na brzu reakciju prepoznata je i od Državne uprave za vode koja je uvrstila IND-EKO d.o.o. u popis tvrtki stručno i tehnički osposobljenih za otklanjanje posljedica nastalih u slučajevima iznenadnog zagađenja.

Tijekom godina imali smo puno hitnih intervencija, a ovo su neke od njih:

I. TLO I PODZEMLJE
 • Rijeka – saniranje podzemlja od onečišćenja naftnim derivatima u Rafineriji nafte Urinj – Rijeka
 • Rogotin – saniranje podzemlja od istjecanja 28.000 l dizel goriva u Vlaško jezero
 • Pazin – saniranje tla od posljedica istjecanja mazuta iz kotlovnice Pazinke d.d. Pazin
 • Koromačno- saniranje istjecanja 7000 l dizel goriva u podzemlje kamenoloma “Maškun” u neposrednoj blizini obale
 • Zagreb – saniranje opožarenog prostora nakon izbijanja požara u spalionici otpada PUTO Zagreb
 • Bakar – saniranje onečišćenja u neposrednoj blizini bunara pitke vode nakon izlijevanja dizel goriva iz autocisterne na poziciji ceste D40 Sv. Kuzam – Bakar
 • Rijeka – saniranje onečišćenja izazvanog izlijevanjem bitumena iz cisterne na carinskom terminalu Srdoči
 • Rijeka – saniranje onečišćenja izazvanog izlijevanjem 4.000 l lož ulja iz autocisterne u centru grada
 • Rijeka – saniranje onečišćenja nastalog izlijevanjem lož ulja iz kotlovnice u Guvernerovoj palači
 • Rijeka – saniranje onečišćenja izazvanog prometnom nezgodom gradskog autobusa, te izlijevanjem dizel goriva i ulja na cestu
 • Crikvenica– saniranje tankvane nakon izlijevanja lož ulja u hotelu Omorika
 • Solin – saniranje onečišćenja nakon izlijevanja mazuta iz rezervoara Dalmacijacementa d.d.
 • Pazin – saniranje podzemlja nakon istjecanja lož ulja iz kotlovnica tvrtke Vallistex d.o.o. Pazin
 • Rijeka – sanacija tla nakon izlijevanja amonijaka u VIR d.o.o.
II. MORE I OBALA
 • Bakar – saniranje onečišćenja nakon izlijevanja nafte u Bakarski zaljev
 • Zadar – saniranje onečišćenja obale i mora kod Zadra, otoka Ugljana te mjesta Kali, nakon istjecanja mazuta iz rezervoara tvrtke Polikem d.d. Zadar
 • Bakar – saniranje onečišćenja obale i mora nakon nezgode i havarije lokomotive HŽ-a i izlijevanja dizel goriva i ulja
 • Bakar – saniranje prostora tvrtke Yacht Marine d.o.o. i ceste nakon izlijevanja dizel goriva i ulja uslijed prometne nezgode
 • Senj – saniranje ceste, obale, mora i okoliša nakon prevrtanja i samozapaljenja autocisterne sa 28.000 l bezolovnog benzina
 • Bakar – saniranje izlijevanja dizel goriva i ulja na cesti i obali mora, uslijed prometne nezgode na Jadranskoj magistrali
 • Kostrena – sanacija mora i obale nakon istjecanja dizel goriva s MV “Brahms” u Brodogradilištu Viktor Lenac
 • Kostrena – saniranje onečišćenja mora i obale od istjecanja dizel goriva s MV “Falak-G” u Brodogradilištu Viktor Lenac
 • Rovinj – saniranje obale i plaže onečišćenih mazutom u autokampu Valalta
 • Rovinj – sanacija obale i mora nakon istjecanja dizel goriva iz spremnika kotlovnice u Bolnici Rovinj
III. RIJEKE I JEZERA
 • Buzet – saniranje onečišćenja rijeke Mirne kod Buzeta nakon istjecanja 20.000 l dizel goriva u rijeku
 • Skrad – saniranje istjecanja 15.000 l dizel goriva u rijeku Dobru nakon prevrtanja cisterne
 • Jablanica BiH – saniranje onečišćenja rijeke Neretve nakon izlijevanja trafo ulja iz HE Jablanica u akumulacijsko jezero Grabovica