IND-EKO d.o.o. je tvrtka specijalizirana za saniranje i remedijaciju zagađenih lokacija i podzemnih voda. Zagađene lokacije nose sa sobom veliki financijski rizik, a potencijalno i veliku odgovornost za vlasnika i/ili investitora prema nadležnim tijelima. IND-EKO d.o.o. u suradnji sa svojim klijentima smanjuje ove rizike i gradi povjerenje u Vaš projekt primjenom najnovijih tehnoloških dostignuća.

Istražni radovi

Bez obzira da li je Vaš cilj zatvaranje starog industrijskog pogona, usklađivanje postojećeg stanja sa zakonom ili prenamjena zagađenog područja, uspjeh Vašeg sanacijskog projekta ovisi o preciznom razumijevanju postojećeg stanja na zagađenom području.

Upotrebom naprednih istraživačkih tehnika za vas razvijamo individualna rješenja koja se fokusiraju na Vaše ciljeve, smanjuju troškove sanacija i osiguravaju optimalnu razinu brige o okolišu.

U tu svrhu za vas izrađujemo:

  • procjene postojećeg stanja,
  • procjene rizika,
  • izradu plana uzorkovanja i monitoringa zagađenog područja,
  • odabir prikladne tehnologije saniranja zagađenog područja,
  • studije utjecaja na okoliš saniranja postojećeg zagađenja,
  • monitoring zraka, tla i podzemnih voda.

Saniranje zagađenih područja

Bez obzira na veličinu projekta naše in-situ tehnike omogućavaju brzo, sigurno i financijski efikasno rješenje problema. Naša ekspertiza se proteže na razne tehnike uključujući:

  • termalnu desorpciju,
  • bio-remedijaciju,
  • fizikalno – kemijsku obradu,
  • solidifikaciju / stabilizaciju.

Termalna desorpcija

Termalna desorpcija je tehnologija saniranja tla zagađenog prvenstveno bio-nerazgradivim organskim tvarima, ugljikovodicima, katranima, otapalima, PAH-ovim, fenolima i sličnim tvarima. Ova tehnologija upotrebljava toplinu kako bi potakla isparavanje lako hlapljivih i hlapljivih tvari, te na taj način ih fizički izdvojila iz zagađenog tla.

Sigurnost i pouzdanost ove tehnologije je dokazana raširenom upotrebom u SAD-u i zemljama EU gdje je uvrštena na popise tzv. BAT-ova (best available techniques), te se redovito upotrebljava za rješavanje najtežih slučajeva zagađenja tla.

Prednosti ove tehnologije su

Kraće vrijeme trajanja projekta

Termalna desorpcija omogućuje značajno kraće vrijeme sanacije zbog mogućnosti obrade velikih količina zagađenog materijala u jedinici vremena.

Vraćanje zagađene lokacije u prvobitno stanje

Najvažnija prednost ove tehnologije je njena sposobnost da obradi zagađenu zemlju i povrati je u prvobitno stanje.

Dugoročna kontrola troškova

Termalna desorpcija potpuno uklanja onečiščujuće tvari u zemlji i sprečava  da se zbog djelomične i nepotpune remedijacije ista lokacije mora ponovno sanirati zbog donošenja strože legislative.

Pogoduje održivom razvoju

Ova, za okoliš prihvatljiva tehnologija, omogućuje ponovnu upotrebu obrađene zemlje bilo na lokaciji koja je predmet sanacije, bilo za druge namjene izbjegavajući time odlaganje na odlagalište otpada. Sve ovo omogućuje potpunu usklađenost sa novim direktivama Europske Unije koje zabranjuju odlaganje ove vrste otpada na odlagalište otpada.

Garantirani rezultati sanacije

Rezultati obrade se provjeravaju svakodnevnim uzorkovanjem obrađene zemlje, kako bi se potvrdila usklađenost za postavljenim zahtjevima.

Garantirani rokovi

Dnevni kapacitet obrade je unaprijed poznat te se na temelju količine zemlje predviđene za obradu može precizno utvrditi rok trajanja projekta.

Mobilno postrojenje za termičku obradu onečišćenog tla