IND-EKO d.o.o. svojim klijentima pruža uslugu mehaničkih i kemijskih čišćenja postrojenja i opreme. Naše dugogodišnje iskustvo i vrhunska oprema jamac su kvalitete i poštivanja rokova, te nam s povjerenjem možete povjeriti održavanje vaših postrojenja, strojeva i opreme.

Naše usluge industrijskih čišćenja uključuju

 • planiranje i provedbu kompletnih remontnih poslova
 • visokotlačna čišćenja svih vrsta objekata
 • čišćenje izmjenjivača topline
 • dekoking peći i cjevovoda u rafinerijama
 • čišćenje svih vrsta i veličina spremnika
 • kemijska čišćenja
 • usisavanja i izvlačenje svih vrsta praškastih, tekućih i pastoznih materijala
 • čišćenje vodene i dimne strane kotlova
 • čišćenje čeličnih i betonskih površina
 • CCTV inspekcija tehnoloških cjevovoda
 • uklanjanje gume sa unutrašnjih površina spremnika
 • čišćenje silosa cementa
 • čišćenje API separatora
 • čišćenje strojarnica i drugih brodskih prostora
 • prihvat sludge-a, slopa i ostalih zauljenih voda sa brodova
 • čišćenje i dezinfekciju ventilacijskih sustava i kuhinjskih napa
 • specijalna čišćenja upotrebom suhog leda
 • uklanjanje i zbrinjavanje azbesta
 • čišćenje separatora, mastolovaca, taložnica i sl.

Naša oprema se, među ostalim, sastoji od

 • posebne mobilne jedinice za proizvodnju pare/tople vode
 • opreme za pakiranje rastresitih materijala u “Big Bag” vreće
 • visokotlačnih vodenih pumpi za pranje hladnom vodom kapaciteta do 2.500 bar
 • visokotlačnih vodenih pumpi za pranje toplom vodom do 800 bar
 • specijalnih visokoefikasnih Vacupress vozila za usisavanje kapaciteta do 9.000 m3/h u ADR izvedbi
 • specijalnih kombiniranih vozila za usisavanje i visokotlačno pranje u ADR izvedbi

PREGLED NAŠIH USLUGA PO INDUSTRIJSKIM GRANAMA

PETROKEMIJSKA INDUSTRIJA I RAFINERIJE
 • čišćenje svih vrsta i veličina spremnika
 • čišćenje kolona i izmjenjivača topline
 • kemijsko čišćenje i pasivizacija cjevovoda
 • kemijsko čišćenja i pasivizacija uljovoda
 • čišćenje pjeskolovaca, odmuljivača, separatora ulja i kanala
 • izmjena katalizatora u kolonama i reaktorima
 • visoko efikasno usisavanje i izvlačenje vacupress tehnologijom praškastih, pastuoznih i tekućih materijala
 • obrada zauljenih otpadnih taloga u zatvorenom sustavu
 • vanjsko i unutarnje čišćenje auto i vagon cisterni
 • čišćenje velikih spremnika nafte bez ulaska ljudi
TERMOELEKTRANE I TOPLANE
 • kemijsko čišćenje kotlova – vodene i dimovodne strane, mokra i suha pasivizacija
 • kemijsko čišćenje svih vrsta spremnika
 • strojno usisavanje pepela, ugljena, koksa, ulja, zauljenih muljeva, trafo-ulja, gipsa, izolacionih materijala od turbina i cjevovoda, mulja iz odmuljnih bazena i dr.
 • čišćenje grijaćih površina, dimnih kanala, silosa, ljuvo uređaja, elektrofiltera,
 • čišćenje rashladnih tornjeva i šahti
 • izmjena filter materijala kod pripreme vode
 • čišćenje kondenzatora
 • čišćenje pepelovoda
 • kemijsko čišćenje sustava turbinskog ulja
 • kemijsko čišćenje uređaja za obradu otpadnih voda
 • kemijsko čišćenje uređaja za odsumporavanje dimnih plinova (REA)
ŽELJEZARE I ČELIČANE
 • strojno usisavanje pepela, ugljena, koksa, ulja, zauljenih muljeva, trafo-ulja, gipsa, izolacionih materijala od turbina i cjevovoda, mulja iz odmuljnih bazena i dr.
 • čišćenje grijaćih površina, dimnih kanala, silosa, elektrofiltera
 • čišćenje rashladnih tornjeva i šahti
 • kemijsko čišćenje svih vrsta spremnika
 • kemijskog čišćenje kotlova – vodene i dimovodne strane, mokra i suha pasivizacija
 • izmjena filter materijala kod pripreme vode
DRVNA INDUSTRIJA
 • izvlačenje sječke, piljevine i drugih ostataka
 • kemijska čišćenja u energetskim postrojenjima
CEMENTARE
 • čišćenje silosa
 • izvlačenje klinkera, cementa fine prašine i ugljene prašine
 • kemijskog čišćenje kotlova – vodene i dimovodne strane, mokra i suha pasivizacija
 • čišćenje pjeskolovaca, taložnica, separatora i kanala
 • čišćenje transportnih sustava cementa, ugljena i ugljene prašine
 • čišćenje sustava komprimiranog zraka
 • čišćenje svih vrsta spremnika
BRODOGRADILIŠTA I LUKE
 • kemijska čišćenja i degazacije svih vrsta spremnika na brodovima i platformama uz zbrinjavanje otpadnih tvari
 • kemijsko čišćenje kotlova – vodene i dimovodne strane, mokra i suha pasivizacija
 • kemijsko čišćenje sustava sivih voda i kuhinjskih instalacija
 • čišćenje izmjenjivača topline, dimovoda glavnih motora
 • sanacija opožarenih strojarnica i drugih dijelova brodova
 • izvlačenje, prepumpavanje i zbrinjavanje balastnih voda, slopa, zauljenih voda strojarnice, ostataka goriva i tereta, fekalnih voda
 • čišćenje i dezinfekcija ventilacijskih sustava
 • dezinfekcija sustava pitke vode
 • uklanjanje i odvoz na zbrinjavanje azbesta sa brodova i platformi
RUDARSTVO
 • izvlačenje visoko efikasnom vacupress tehnikom ostataka ugljena, ugljene prašine, ugljenih muljeva
 • čišćenje silosa, transportera, vagona, svodova, kolosijeka i dr.
 • čišćenja u energetskim postrojenjima i kompresorskim stanicama
 • čišćenje kanala
LJEVAONICE, KOKSARE
 • čišćenja kolosijeka, transportera, skladišta, taložnica rotacijskih peći, podrumskih prostora
 • izvlačenje koksa, vapna, vatrostalnog materijala, potaše, ugljena, prašine, mulja, soli, sintera, šamotnih ostataka, pijeska iz ljevaonica i dr.
POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA
 • izmjena šljunka, pijeska i drugih filter materijala
 • čišćenje/odmuljivanje filtera, bistrilišta,
 • čišćenje separatora, muljnih jama, spremnika, bunara i cjevovoda
Poslovne zgrade, turistički kompleksi i hoteli
 • čišćenje spremnika goriva,
 • kemijsko čišćenje kotlova,
 • čišćenje separatora i kuhinjskih mastolovaca,
 • čišćenje kanalizacijskih sustava,
 • čišćenje i dezinfekcija ventilacijskih sustava i kuhinjskih napa.