Gospodarenje otpadom predstavlja veliki problem i trošak za svaku modernu tvrtku opterećenu izazovima tržišne utakmice u svojoj osnovnoj djelatnosti. Kompleksna i stroga zakonska regulativa često predstavlja naizgled nepremostiv problem, te dodatno opterećuje troškovnu stranu Vašeg poslovanja.

IND-EKO d.o.o. je vodeća hrvatska tvrtka za skupljanje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada, te smo u svrhu rješavanja Vaših problema razvili uslugu skupljanja i zbrinjavanja otpada.

Uporabom specijalne opreme i ambalaže u mogućnosti smo, na siguran način, prikupiti sve vrste opasnog i neopasnog otpada na lokaciji klijenta te, poštujući sve zakonom propisane postupke, osigurati konačno zbrinjavanje otpada. Na taj način rješavamo Vaše brige o otpadu, te Vam omogućujemo da se fokusirate na svoju osnovnu djelatnost i smanjite troškove poslovanja.

Za Vas skupljamo i odvozimo na zbrinjavanje sljedeće vrste otpada
 • otpadna motorna i jestiva ulja,
 • zauljene vode,
 • otpadne emulzije,
 • otpadne masti,
 • zauljeni kruti otpad,
 • otpadne filtere,
 • otpadne zauljene krpe,
 • otpadni antifriz,
 • otpadna otapala,
 • otpadne boje i lakove,
 • otpadne organske i anorganske kemikalije,
 • farmaceutski otpad,
 • otpad koji sadrži azbest,
 • i sve ostale vrste anorganskog i organskog krutog i tekućeg otpada.

Za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom  IND-EKO d.o.o. posjeduje sljedeće dozvole:

 • Dozvola za gospodarenje opasnim otpadom, (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode)
 • Dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, (Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji)
 • Potvrda o upisu u očevidnik prijevoznika otpada, (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode)
 • Potvrda o upisu u očevidnik prijevoznika posrednika u gospodarenju otpadom, (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode)

IND-EKO d.o.o. je na temelju ugovora sklopljenih sa Fondom za zaštiti okoliša i energetsku učinkovitost koncesionar za:

 • skupljanje otpadnih motornih ulja,
 • skupljanje otpadnih jestivih ulja,
 • skupljanje otpada koji sadrži azbest.