Tvrtka IND-EKO d.o.o. u sklopu industrijskih čišćenja nudi i čišćenje izmjenjivača topline. Čišćenje izmjenjivača radimo automatiziranom opremom kojom olakšavamo i ubrzavamo proces čišćenja te omogućavamo veću sigurnost prilikom izvođenja radova.

U tu svrhu nudimo:

  • Automatsko visokotlačno čišćenje vertikalnih i horizontalnih snopova izmjenjivača topline upotrebom pumpi kapaciteta 1500-2500 bara
  • Visokotlačno čišćenje horizontalnih cijevi izmjenjivača i hladnjaka
  • Automatsko visokotlačno  čišćenje vanjskih površina izmjenjivača topline (uklanjanje tvrdokornih naslaga koksa, polimera i sl.)