U sklopu godišnjeg remonta u termoelektrani Plomin 2 izvođeni su radovi na čišćenju dijela postrojenja za obradu dimnih plinova te kotla termoelektrane. Radove su izvodili operateri specijalisti osposobljeni za radove u zatvorenim prostorima, specijalne visokotlačne vodene pumpe za čišćenja u industriji te specijalne VACUPRESS cisterne za radove usisavanja praškastog, krutog i tekućeg otpada. Naše dugogodišnje iskustvo na ovim i sličnim poslovima u industriji kao i naša vrhunska oprema jamac su kvalitete izvođenja radova.

Benefiti

01

Radovi izvršeni u roku i na siguran način

02

Sav otpad zbrinut je sukladno postojećom zakonskom regulativom

Natrag na listu referenci