Usluge na moru

Tvrtka IND-EKO d.o.o., Rijeka je koncesionar i specijalist za skupljanje otpada s brodova u svrhu prijevoza na obrađivanje ili odlaganje na području Lučke uprave Rijeka, Zadar, Split i Ploče. Uvidjevši potrebe naših klijenata, a i plana razvoja hrvatskih luka nakon ulaska u Europsku uniju odlučili smo proširiti svoju ponudu nabavkom dodatne opreme za specijalističke poslove prihvata i zbrinjavanja brodskog tekućeg otpada. Novi plovni objekta u IND-EKO-ovoj floti je teglenice TEG 18 ukupnog kapaciteta 1.100 m³. Uz „STARU“  damu – teglenicu KATE ukupnog kapaciteta cca 400 m³  kapacitet preuzimanja je povećan na 1.500 m³ tekućeg otpada. Teglenice posjeduju svu opremu za siguran privez i manipulaciju, te ovlaštenog zapovjednika plovnog objekta sukladno zahtjevima HRB-a.

 

Navedena oprema pruža nam mogućnost pružanja slijedećih usluga na moru:

–  čišćenje i degazacija tankova na sidrištu,

–  usluga skladištenja tereta i otpadnih voda kod hitnih intervencija prilikom velikih havarija,

–  pomoć kod defekta.

 

Flotu smo nadopunili i tankerom EKO – MAR oil-tankerom

 

Tanker kapaciteta: cca 1.000 t

Dužina: 43,7 m

Širina: 8 m

Dubine: 3,85 m

Pogona: Aquamaster porivni propulzor

Pumpe kapaciteta jedna 250 m3/h za teško goriva-mazute i jedna 80 m3/h za laka goriva dizele sa volumetrom

Dizalica na palubi cca 2 T nosivosti

Brzina plovidbe cca 7 milja

 

img4 (3) img1 (3) img5 (3) img2 (3) img3 (3)