Sanacija gravitacijskih cjevovoda bez iskopavanja

CIPP SANACIJA GRAVITACIJSKIH CJEVOVODA BEZ ISKOPAVANJA

Usluga saniranja gravitacijskih cjevovoda CIPP (cured-in-place-pipe) metodom bez iskopavanja predstavlja novost i veliki tehnološki iskorak u sektoru odvodnje otpadnih voda na hrvatskom tržištu.

 

Ova metoda je posebno prikladna za urbane sredine, stare gradske jezgre, prometnice i industrijske pogone, a primjenjiva je na sve oblike i materijale oštećenih cjevovoda. U tu svrhu IND-EKO d.o.o. je postao nositelj licence INSITUFORM-a, vodeće svjetske tvrtke za saniranje kanalizacija i vodovoda. Saniranje vršimo vlastitom opremom i specijaliziranim stručnjacima za ovu vrstu tehnologije, a materijal za sanaciju (liner) proizvodimo u vlastitom pogonu.

Namjena:

 • sanitarni cjevovodi
 • oborinski cjevovodi
 • tehnološki cjevovodi
 • kolektori
 • ostali gravitacijski cjevovodi

 

Prednosti:

 • ugradnja nove cijevi u postojeći cjevovod
 • značajno smanjenje vremena pripreme projekta
 • u potpunosti uklanja infiltraciju i propuštanje u postojećim cijevima
 • vraća mehanička svojstva i statičku (strukturnu) nosivost postojećim cjevovodima
 • povećava kapacitet protoka postojećih cjevovoda
 • brza ugradnja
 • minimalne smetanje za okoliš i radni proces
 • nema opasnosti od oštećivanja okolne podzemne i nadzemne infrastrukture (voda, struja, plin, optički kablovi i sl.)
 • proces sanacije ne ometa redovan rad kanalizacijskog sustava
 • minimalni vijek trajanja cijevi 50 godina

Tehničke karakteristike:

 • materijal: poliester, vinil-ester epoxy ili epoxy
 • promjeri: DN80 – DN2000
 • pH raspon otpadne vode/medija: 0,5 -10,5
 • temperatura otpadne vode / medija: <1500 C
 • sposobnost savladavanja zavoja do <900
 • doseg sanacije sa jednog okna: <600 m
 • pogodan za sve vrste oblika i materijala postojećih cijevi
 • velika kemijska otpornost

 

 

CLOSE-TO-FIT SANACIJA GRAVITACIJSKIH CJEVOVODA BEZ ISKOPAVANJA

Za sanaciju industrijskih kanalizacijskih cjevovoda bez iskopavanja IND-EKO d.o.o. Vam nudi  sanaciju cjevovoda CLOSE-TO-FIT  postupkom. HDPE ili PVC bez značajnijeg smanjenja obujma prianja na stari cjevovod. Dodatni unutrašnji sloj garantira ekstremno visoku otpornost na habanje, izvrsnu žilavost na udarce kod ispiranja pod visokim pritiskom i visoku otpornost na kemikalije. Liner se kroz postojeće šahtove uvlači u kanalizacijsku cijev i pomoću pare se zagrijava tako da se vrati u svoj prvobitan oblik čime se postiže usko prianjanje na stari cjevovod.

 

Poprečni presjek HDPE ili PVC cijevi se deformira tijekom proizvodnje upotrebom termo-mehaničkih alata kako bi se smanjio njen promjer za cca 25-30%. Ovaj postupak omogućava ugradnju close-to-fit cijevi u postojeću cijev. Close-to fit cijev se namotava na specijalni bubanj i transportira na radilište. Upotrebom postojećih okana (ili izradom privremenog pristupnog okna) cijev se uvlači u postojeću cijev upotrebom industrijskih vinčeva. Zagrijavanjem Close-to fit cijevi upotrebom pare cijev poprima svoju početnu dimenziju i prianja uz postojeću cijev.

 

Tehničke karakteristike close-to fit cijevi:

 • promjeri: DN100 – DN1600,
 • otpornost na habanje,
 • otpornost na oštećenja prilikom ispiranja pod visokim pritiskom ,
 • visoku otpornost na kemikalije.

 

Close -to-fit  cijevi su posebno pogodne za kanalizacijske cjevovode:

 • s većom brzinom protoka,
 • s povećanom sklonošću stvaranju inkrustracija,
 • za transport agresivnih kemikalija,
 • za transport krutih materija,
 • masivna konstrukcija punih stijenki garantira sigurno ponašanje tokom dugog perioda eksploatacije,

 

 

PARCIJALNA SANACIJA CJEVOVODA BEZ ISKOPAVANJA

Upotrebom tzv. packer sistema vršimo sanaciju puknuća i loših spojeva na cijevima kratkim linerima.

Ova tehnologija je pogodna za brzu i ekonomičnu sanaciju puknuća cijevi i loših spojeva na  svim vrstama postojećih cjevovoda. Materijal za sanaciju se sastoji od platna staklenih vlakna impregniranog specijalnim silikatnim ili epoxy smolama.

 

Tehničke karakteristike:

 • promjeri: DN80 – DN1200
 • dužina linera: 0,5 m – 5 m
 • materijal: silikatna ili epoxy smola
 • mogućnost ugradnje u cjevovodima u upotrebi bez potrebe za by-passom

 

Prednosti:

 • brza i jednostavna ugradnja
 • uklanja propuštanje i infiltraciju u cjevovodima
 • sprečava prodor korijenja u cjevovod
 • visoka kemijska i temperaturna otpornost ugradbenog materijala
 • primjenjivo na sve vrste materijala postojećih cijevi
 • ekonomično rješenje
 • minimalne smetnje za okolinu
 • nema opasnosti od oštećivanja okolne podzemne i nadzemne infrastrukture (voda, struja, plin, optički kablovi i sl.)

 

 • kvaliteta potvrđena testiranjem od stranih neovisnih laboratorija prema brojnim ASTM, WIS, DIN i EN standardima

 

 


SANACIJA LATERALNIH PRIKLJUČAKA

Implementacijom tzv. top hat  tehnologije u mogućnosti smo Vam ponuditi saniranje lateralnih priključaka cijevi iz same cijevi upotrebom specijalno prilagođenih linera.

 

Sanacija lateralnih priključaka se može koristiti u kombinaciji sa CIPP sanacijom glavnih cjevovoda ili zasebno u odvojenim slučajevima.

 

Namjena:

 • sanacija neispravnih spojeva lateralnih priključaka
 • postizanje vodonepropusnosti glavnog cjevovoda

 

Tehničke karakteristike:

 • sanacija moguća u glavnim cjevovodima dimenzija DN150 – DN600
 • sanacija lateralnih priključaka DN100 – DN300
 • materijal: silikatna smola
 • dužina sanacijskog linera: 300 mm

 

Prednosti

 • brza ugradnja
 • uklanja propuštanje glavnog cjevovoda na spojevima lateralnih priključaka
 • uklanja infiltraciju vode kroz neispravne spojeve lateralnih priključaka

 

 

PRIMJERI IZ PRAKSE

SANACIJA RAFINERIJSKE TEHNOLOŠKE KANALIZACIJE

IND-EKO d.o.o. je u sklopu projekta sanacije cjelokupne tehnološke i oborinske kanalizacije INA Rafinerija nafte Rijeka – Urinj upotrebom CIPP tehnologije (> 10 km cjevovoda) izvršio i sanaciju 1.500 m glavnog tehnološkog kolektora (jajolikog oblika) dimenzija DN900/1350. Sanacija glavnog kolektora je vršena u nekoliko dionica prosječene dužine 100 m od kojih je najveća bila dužine 193 m.

Uvjeti na radilištu su uvjetovali rad  za vrijeme redovnog rada rafinerija u eksplozivnoj atmosferi uz prisutnost eksplozivnih i zapaljivih para. Lokacija radilišta je bila udaljena cca. 100 m od mora.

Opseg  izvršenih radova obuhvaćao je:

 • VT hidrodinamičko čišćenje zauljenog tehnološkog kolektora
 • ugradnju specijalnih čepova za kanalizaciju otpornih na ugljikovodike i agresivne kemikalije
 • uspostavu kontinuiranog bypass-a redovnog protoka kolektora upotrebom specijalnih potopnih pumpi ukupnog kapaciteta 750 m3/h
 • CCTV video inspekciju prije početka CIPP sanacije
 • dopremu i ugradnju CIPP cijevi u postojeći betonski  kolektor (prosječna težina CIPP cijevi iznosila je cca. 15 t)
 • sanaciju revizionih okana upotrebom specijalnih premaza otpornih na ugljikovodike i agresivne kemikalije
 • CCTV video inspekciju nakon ugradnje CIPP cijevi
 • ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda sukladno HRN EN 1610:2002
 • puštanja kolektora u redovan rad

 

Tehnički podaci:

 • dimenzije cijevi: DN900/1350 (jajoliki oblik cijevi)
 • materijal postojeće cijevi:  beton
 • ukupna dužina instaliranih CIPP cijevi:  500 m
 • maksimalna dužina pojedine dionice: 193 m

debljina stjenke: 21 mm

 • dubina postojećeg cjevovoda: 8 m
 • materijal CIPP cijevi: vinil-ester epoxy
 • vrijeme trajanja ugradnje pojedine dionice: 36 sati

 

Ovim projektom je INA d.d. je dobila:

 • novu statički nosivu i kemijski otpornu cijev,
 • potpuno nepropustan kolektor tehnoloških otpadnih voda,
 • smanjenje negativnog utjecaja na kvalitetu okoliša, prvenstveno mora

 

 

SANACIJA MJEŠOVITE KANALIZACIJE U ELKA KABELI d.o.o.

Za potrebe tvrtke ELKA KABELI d.o.o., IND-EKO d.o.o.je izvršio sanaciju betonskog kolektora veličine DN600 i DN800 ukupne dužine 200m upotrebom CIPP tehnologije. Posebnu težinu projektu je davala činjenica da kanalizacija, predviđena za sanaciju, prolazi ispod šina  mosne dizalice za ukrcaj robe, što je pred IND-EKO stavilo zadatak izrade CIPP cijevi sposobne da nosi veliko koncentrirano opterećenje. Sanacija je izvršena u rekordnom roku tijekom vikenda (petak-nedjelja) kako bi  se Naručitelju omogućio nesmetan rad i ukrcaj robe upotrebom mosne dizalice.

 

Opseg  izvršenih radova obuhvaćao je:

 • VT hidrodinamičko čišćenje kolektora
 • ugradnju specijalnih čepova za kanalizaciju
 • uspostavu kontinuiranog bypass-a redovnog protoka kolektora upotrebom specijalnih potopnih pumpi ukupnog kapaciteta 100 m3/h
 • CCTV video inspekciju prije početka CIPP sanacije
 • dopremu i ugradnju CIPP cijevi u postojeći betonski  kolektor
 • sanaciju revizionih okana upotrebom specijalnih premaza
 • CCTV video inspekciju nakon ugradnje CIPP cijevi
 • ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda sukladno HRN EN 1610:2002

 

Tehnički podaci:

 • dimenzije cijevi: DN600 i DN800
 • materijal postojeće cijevi: beton
 • ukupna dužina instaliranih CIPP cijevi:  200 m
 • maksimalna dužina

pojedine dionice: 150 m  (DN800)

debljina stjenke: 12 mm (DN600)  i 15 mm (DN800)

 • dubina postojećeg cjevovoda: 4 m
 • materijal CIPP cijevi: poliester

 

Koristi za kupca:

 • brzo i ekonomično rješenje problema,
 • novu statički nosivu cijev,
 • potpuno nepropustan kolektor otpadnih voda,
 • usklađenje svog kanalizacijskog sustava za zahtjevima nadležnih organa

 

img5 img1 img4 img7 img8 img2 img6 img9 img3 img12 img13 img14 img16 img1 (8)