Konzalting u zaštiti okoliša

Uslugom konzaltinga u zaštiti okoliša omogućujemo našim klijentima dobivanje kompletne usluge vezane za zaštitu okoliša na jednom mjestu. Naše dugogodišnje praktično iskustvo na poslovima zaštite okoliša jamac je kvalitete.

 

Našim klijentima nudimo izradu:

• strateške studije utjecaja na okoliš • studije o utjecaju na okoliš
• elaborati zaštite okoliša
• due-diligence izvješća
• feasibility studije
• izvješća o sigurnosti
• planova postupanja u slučaju iznenadnog zagađenja voda • planova gospodarenja otpadom
• katastra otpada
• programa zaštite od buke
• programa zaštite okoliša
• izvješća o stanju okoliša
• procjene stanja okoliša
• prijedloga i mjera za sanaciju okoliša
• projekata za predpristupne fondove EU
• izrada internih pravilnika vezanih uz zaštitu okoliša i zaštitu voda

 

Našim klijentima pružamo uslugu:
• stručnog nadzora nad provođenjem projekata u zaštiti okoliša
• obrazovanja u zaštiti okoliša
• uspostave sustava upravljanja okolišem EMS (ISO 14001)
• pripreme dokumentacije za postupak
ishodavanja vodopravnih dozvola
• stručnog mišljenja i savjeta pri odabiru tehnologija za zaštitu okoliša
• praćenja stanja okoliša (monitoring)
• nadzora nad poslovima sanacije
• administrativnog servis vođenja kompletne, zakonom propisane, evidencije iz područja zaštite okoliša i zaštite voda

 

OVLAŠTENJA
Rješenje za obavljanje poslova stručnog obrazovanja radi stjecanja znanja i usavršavanja u provođenju zaštite okoliša – Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Rješenje za obavljanje poslova izrade stručne pripreme i izrade studija utjecaja na okoliš – Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Rješenje za obavljanje poslova izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša – Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Rješenje za obavljanje poslova praćenja stanja okoliša (monitoring) – Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

 

IND-EKO d.o.o. je osnivač i aktivni član Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša, te osnivač i član Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, te kroz aktivnosti ovih dviju udruga nastoji širiti svijest o potrebi svakodnevne zaštite okoliša.

 

img4 (6) img5 (6) img3 (6) img6 (5) img1 (6) img2 (6)