Industrijska čišćenja

IND-EKO d.o.o. svojim klijentima pruža uslugu mehaničkih i kemijskih čišćenja postrojenja i opreme. Naše dugogodišnje iskustvo i vrhunska oprema jamac su kvalitete i poštivanja rokova, te nam s povjerenjem možete povjeriti održavanje vaših postrojenja, strojeva i opreme.

 

Naše usluge industrijskih čišćenja uključuju:
• planiranje i provedbu kompletnih remontnih poslova
• visokotlačna čišćenja svih vrsta objekata
• čišćenje svih vrsta i veličina spremnika
• ispitivanje debljine stjenke spremnika
• čišćenje izmjenjivača topline
• kemijsko čišćenje kotlova
• čišćenje separatora, mastolovaca, taložnica i sl.
• usisavanja i izvlačenje svih vrsta praškastih, tekućih i pastoznih materijala
• čišćenje i dezinfekciju ventilacijskih sustava i kuhinjskih napa
• specijalna čišćenja upotrebom suhog leda
Naša oprema se, među ostalim, sastoji od:
• posebne mobilne jedinice za proizvodnju pare/tople vode
• opreme za pakiranje rastresitih materijala u “Big Bag” vreće
• visokotlačnih vodenih pumpi za pranje hladnom vodom kapaciteta do 2.500 bar
• visokotlačnih vodenih pumpi za pranje toplom vodom do 800 bar
• specijalnih visokoefikasnih Vacupress vozila za usisavanje kapaciteta do 9.000 m3/h u ADR izvedbi
• specijalnih kombiniranih vozila za usisavanje i visokotlačno pranje u ADR izvedbi

 

 

PREGLED NAŠIH USLUGA PO INDUSTRIJSKIM GRANAMA

 

PETROKEMIJSKA INDUSTRIJA I RAFINERIJE

 • čišćenje svih vrsta i veličina spremnika
 • čišćenje kolona i izmjenjivača topline
 • kemijsko čišćenje i pasivizacija cjevovoda
 • kemijsko čišćenja i pasivizacija uljovoda
 • čišćenje pjeskolovaca, odmuljivača, separatora ulja i kanala
 • izmjena katalizatora u kolonama i reaktorima
 • visoko efikasno usisavanje i izvlačenje vacupress tehnologijom praškastih, pastuoznih i tekućih materijala
 • obrada zauljenih otpadnih taloga u zatvorenom sustavu
 • vanjsko i unutarnje čišćenje auto i vagon cisterni
 • čišćenje velikih spremnika nafte bez ulaska ljudi

 

TERMOELEKTRANE I TOPLANE

 • kemijsko čišćenje kotlova – vodene i dimovodne strane, mokra i suha pasivizacija
 • kemijsko čišćenje svih vrsta spremnika
 • strojno usisavanje pepela, ugljena, koksa, ulja, zauljenih muljeva, trafo-ulja, gipsa, izolacionih materijala od turbina i cjevovoda, mulja iz odmuljnih bazena i dr.
 • čišćenje grijaćih površina, dimnih kanala, silosa, ljuvo uređaja, elektrofiltera,
 • čišćenje rashladnih tornjeva i šahti
 • izmjena filter materijala kod pripreme vode
 • čišćenje kondenzatora
 • čišćenje pepelovoda
 • kemijsko čišćenje sustava turbinskog ulja
 • kemijsko čišćenje uređaja za obradu otpadnih voda
 • kemijsko čišćenje uređaja za odsumporavanje dimnih plinova (REA)

 

ŽELJEZARE I ČELIČANE

 • strojno usisavanje pepela, ugljena, koksa, ulja, zauljenih muljeva, trafo-ulja, gipsa, izolacionih materijala od turbina i cjevovoda, mulja iz odmuljnih bazena i dr.
 • čišćenje grijaćih površina, dimnih kanala, silosa, elektrofiltera
 • čišćenje rashladnih tornjeva i šahti
 • kemijsko čišćenje svih vrsta spremnika
 • kemijskog čišćenje kotlova – vodene i dimovodne strane, mokra i suha pasivizacija
 • izmjena filter materijala kod pripreme vode

 

DRVNA INDUSTRIJA

 • izvlačenje sječke, piljevine i drugih ostataka
 • kemijska čišćenja u energetskim postrojenjima

 

CEMENTARE

 • čišćenje silosa
 • izvlačenje klinkera, cementa fine prašine i ugljene prašine
 • kemijskog čišćenje kotlova – vodene i dimovodne strane, mokra i suha pasivizacija
 • čišćenje pjeskolovaca, taložnica, separatora i kanala
 • čišćenje transportnih sustava cementa, ugljena i ugljene prašine
 • čišćenje sustava komprimiranog zraka
 • čišćenje svih vrsta spremnika

 

BRODOGRADILIŠTA I LUKE

 • kemijska čišćenja i degazacije svih vrsta spremnika na brodovima i platformama uz zbrinjavanje otpadnih tvari
 • kemijsko čišćenje kotlova – vodene i dimovodne strane, mokra i suha pasivizacija
 • kemijsko čišćenje sustava sivih voda i kuhinjskih instalacija
 • čišćenje izmjenjivača topline, dimovoda glavnih motora
 • sanacija opožarenih strojarnica i drugih dijelova brodova
 • izvlačenje, prepumpavanje i zbrinjavanje balastnih voda, slopa, zauljenih voda strojarnice, ostataka goriva i tereta, fekalnih voda
 • čišćenje i dezinfekcija ventilacijskih sustava
 • dezinfekcija sustava pitke vode
 • uklanjanje i odvoz na zbrinjavanje azbesta sa brodova i platformi

 

RUDARSTVO

 • izvlačenje visoko efikasnom vacupress tehnikom ostataka ugljena, ugljene prašine, ugljenih muljeva
 • čišćenje silosa, transportera, vagona, svodova, kolosijeka i dr.
 • čišćenja u energetskim postrojenjima i kompresorskim stanicama
 • čišćenje kanala

 

LJEVAONICE, KOKSARE

 • čišćenja kolosijeka, transportera, skladišta, taložnica rotacijskih peći, podrumskih prostora
 • izvlačenje koksa, vapna, vatrostalnog materijala, potaše, ugljena, prašine, mulja, soli, sinteva, šamotnih ostataka, pijeska iz ljevaonica i dr.

 

POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

 • izmjena šljunka, pijeska i drugih filter materijala
 • čišćenje/odmuljivanje filtera, bistrilišta,
 • čišćenje separatora, muljnih jama, spremnika,bunara i cjevovoda

 

TURISTIČKI KOMPLEKSI I HOTELI

 • čišćenje spremnika goriva
 • kemijsko čišćenje kotlova
 • čišćenje separatora i kuhinjskih mastolovaca
 • čišćenje kanalizacijskih sustava
 • čišćenje i dezinfekcija ventilacijskih sustava i kuhinjskih napa

 

industrijska čišćenja industrijska čišćenja industrijska čišćenja industrijska čišćenja industrijska čišćenja industrijska čišćenja industrijska čišćenja industrijska čišćenja industrijska čišćenja industrijska čišćenja industrijska čišćenja industrijska čišćenja industrijska čišćenja industrijska čišćenja industrijska čišćenja industrijska čišćenja