Hitne intervencije u zaštiti okoliša

Svakog dana se susrećemo sa potencijalnom opasnošću od iznenadnog izlijevanja opasnih i otrovnih tvari u okoliš. Opasne tvari koje se svakodnevno upotrebljavaju u industriji i transportu mogu predstavljati veliku opasnost po ljudsko zdravlje, okoliš i imovinu.

IND-EKO d.o.o. je u tu svrhu razvio uslugu hitnih intervencija  za slučajeve iznenadnih zagađenja okoliša. Naši stručnjaci i oprema organizirani su u svakodnevno 24-satno dežurstvo kako bi bili spremni odgovoriti na Vaše potrebe u kritičnim situacijama na kopnu i moru.

Kako bi podigli našu sposobnost pravodobnog reagiranja na višu razinu, našu osnovnu uslugu smo nadogradili uslugom hladnog pogona  koju nudimo tvrtkama koje u svom svakodnevnom radu koriste tvari koje mogu, uslijed nekontroliranog izlijevanja, predstavljati opasnost po zdravlje ljudi, okoliš i imovinu. Ova usluga omogućava bolju komunikaciju i djelotvorniju reakciju na iznenadni događaj, te omogućuje da se posljedice takvog događaja svedu na minimum. Naši stručnjaci za Vas mogu izraditioperativne planove intervencija u zaštiti okoliša kao i planove intervencija kod iznenadnog zagađenja voda kako bi se naše znanje i dugogodišnje iskustvo ugradilo u vaše sigurnosne postupke.

Naša stručnost i spremnost na brzu reakciju prepoznata je i od Državne uprave za vode koja je uvrstila IND-EKO d.o.o. u popis tvrtki stručno i tehnički osposobljenih za otklanjanje posljedica nastalih u slučajevima iznenadnog zagađenja.

REFERENCE:

I. TLO I PODZEMLJE

 • Rijeka – saniranje podzemlja od onečišćenja naftnim derivatima u Rafineriji nafte Urinj – Rijeka
 • Rogotin – saniranje podzemlja od istjecanja 28.000l dizel goriva u Vlaško jezero
 • Pazin – saniranje tla od posljedica istjecanja mazuta iz kotlovnice Pazinke d.d. Pazin
 • Koromačno- saniranje istjecanja 7000 l dizel goriva u podzemlje kamenoloma “Maškun” u neposrednoj blizini obale
 • Zagreb – saniranje opožarenog prostora nakon izbijanja požara u spalionici otpada PUTO Zagreb
 • Bakar – saniranje onečišćenja u neposrednoj blizini bunara pitke vode nakon izlijevanja dizel goriva iz autocisterne na poziciji ceste D40 Sv. Kuzam – Bakar
 • Rijeka – saniranje onečišćenja izazvanog izlijevanjem bitumena iz cisterne na carinskom terminalu Srdoči
 • Rijeka – saniranje onečišćenja izazvanog izlijevanjem 4.000l lož ulja iz autocisterne u centru grada
 • Rijeka – saniranje onečišćenja nastalog izlijevanjem lož ulja iz kotlovnice u Guvernerovoj palači
 • Rijeka – saniranje onečišćenja izazvanog prometnom nezgodom gradskog autobusa, te izlijevanjem dizel goriva i ulja na cestu
 • Crikvenica– saniranje tankvane nakon izlijevanja lož ulja u hotelu Omorika
 • Solin – saniranje onečišćenja nakon izlijevanja mazuta iz rezervoara Dalmacijacementa d.d.
 • Pazin – saniranje podzemlja nakon istjecanja lož ulja iz kotlovnica tvrtke Vallistex d.o.o. Pazin
 • Rijeka – sanacija tla nakon izlijevanja amonijaka u VIR d.o.o.

 

II. MORE I OBALA

 • Bakar – saniranje onečišćenja nakon izlijevanja nafte u Bakarski zaljev
 • Zadar – saniranje onečišćenja obale i mora kod Zadra, otoka Ugljana te mjesta Kali, nakon istjecanja mazuta iz rezervoara tvrtke Polikem d.d. Zadar
 • Bakar – saniranje onečišćenja obale i mora nakon nezgode i havarije lokomotive HŽ-a i izlijevanja dizel goriva i ulja
 • Bakar – saniranje prostora tvrtke Yacht Marine d.o.o. i ceste nakon izlijevanja dizel goriva i ulja uslijed prometne nezgode
 • Senj – saniranje ceste, obale, mora i okoliša nakon prevrtanja i samozapaljenja autocisterne sa 28.000 l bezolovnog benzina
 • Bakar – saniranje izlijevanja dizel goriva i ulja na cesti i obali mora, uslijed prometne nezgode na Jadranskoj magistrali
 • Kostrena – sanacija mora i obale nakon istjecanja dizel goriva s MV “Brahms” u Brodogradilištu Viktor Lenac
 • Kostrena – saniranje onečišćenja mora i obale od istjecanja dizel goriva s MV “Falak-G” u Brodogradilištu Viktor Lenac
 • Rovinj – saniranje obale i plaže onečišćenih mazutom u autokampu Valalta
 • Rovinj – sanacija obale i mora nakon istjecanja dizel goriva iz spremnika kotlovnice u Bolnici Rovinj

 

III. RIJEKE I JEZERA

 • Buzet – saniranje onečišćenja rijeke Mirne kod Buzeta nakon istjecanja 20.000 l dizel goriva u rijeku
 • Skrad – saniranje istjecanja 15.000 l dizel goriva u rijeku Dobru nakon prevrtanja cisterne
 • Jablanica BiH – saniranje onečišćenja rijeke Neretve nakon izlijevanja trafo ulja iz HE Jablanica u akumulacijsko jezero Grabovica
img4 (1) img2 (1) img1 (1) 000 img6 (1) img5 (1) img9 (1) img10 (1) img8 (1) img3 (1) img12 (1) img7 (1) img14 (1) img15 (1) img16 (1) img13 (1) img11 (1)