Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom predstavlja veliki problem i trošak za svaku modernu tvrtku opterećenu izazovima tržišne utakmice u svojoj osnovnoj djelatnosti. Kompleksna i stroga zakonska regulativa često predstavlja naizgled nepremostiv problem, te dodatno opterećuje troškovnu stranu Vašeg poslovanja.

IND-EKO d.o.o. je vodeća hrvatska tvrtka za skupljanje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada, te smo u svrhu rješavanja Vaših problema razvili uslugu skupljanja i zbrinjavanja otpada.

Uporabom specijalne opreme i ambalaže u mogućnosti smo, na siguran način, prikupiti sve vrste opasnog i neopasnog otpada na lokaciji klijenta te, poštujući sve zakonom propisane postupke, osigurati konačno zbrinjavanje otpada. Na taj način rješavamo Vaše brige o otpadu, te Vam omogućujemo da se fokusirate na svoju osnovnu djelatnost i smanjite troškove poslovanja.

 

Za Vas skupljamo i odvozimo na zbrinjavanje sljedeće vrste otpada:

 

 • otpadna motorna i jestiva ulja,
 • zauljene vode,
 • otpadne emulzije,
 • otpadne masti,
 • zauljeni kruti otpad,
 • otpadni filtere,
 • otpadne zauljene krpe,
 • otpadni antifriz,
 • otpadna otapala,
 • otpadne boje i lakove,
 • otpadne organske i anorganske kemikalije,
 • farmaceutski otpad,
 • otpad koji sadrži azbest,
 • i sve ostale vrste anorganskog i organskog krutog i tekućeg otpada.

 

Za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom  IND-EKO d.o.o. posjeduje slijedeće dozvole:

 • Dozvola za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH)
 • Dozvola za obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom (Ured državne uprave u Primorsko – goranskoj županiji)
 • Potvrda o upisu u Popis pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću prijevoza otpada (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH)
 • Potvrda o upisu u Popis pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada    (Ured državne uprave u Primorsko – goranskoj županiji)
 • Dozvola za skupljanje i oporabu tvari koje oštećuju ozonski sloj (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH)

 

 

IND-EKO d.o.o. je na temelju ugovora sklopljenih sa Fondom za zaštiti okoliša i energetsku učinkovitost koncesionar za :

 • skupljanje otpadnih motornih ulja,
 • skupljanje otpadnih jestivih ulja,
 • skupljanje otpada koji sadrži azbest.

 

 

IND-EKO d.o.o. je na temelju ugovora sklopljenog sa Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva osnovao i opremio:

 • Centar za prikupljanje, obnavljanje i oporabu tvari koje oštećuju ozonski sloj, tzv. kontroliranih tvari i zamjenskih tvari


UKLANJANJE I ZBRINJAVANJE AZBESTA

 

Kao izrazito specijalistička tvrtka na ovom području svojim klijentima pružamo uslugu  uklanjanja azbesta s postojećih objekata, te uslugu skupljanja i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest.

 

Naši djelatnici su specijalno obučeni za rad sa azbestom, te smo Vam u mogućnosti pružiti kompletnu uslugu uklanjanja azbesta s postojećih objekata. Prilikom izvođenja radova uklanjanja azbesta posebnu pažnju posvećujemo zaštiti djelatnika i radne okoline kako bi se izbjegla dodatna kontaminacija prostora sa azbestnim vlaknima.

 

Naša usluga uklanjanja azbesta sa postojećih objekata obuhvaća slijedeće:

 • priprema radnog okoliša za sigurno uklanjanje azbesta i izbjegavanje dodatne kontaminacije azbestom,
 • uzorkovanje i kvalitativna analiza materijala radi utvrđivanja vrste azbesta,
 • skidanje mekano i tvrdo vezanog azbesta,
 • pakiranje materijala (otpada) koji sadrži azbest u posebnu ambalažu za siguran transport,
 • uzorkovanje i određivanje prisutnosti azbestnih vlakana u atmosferi radnog okoliša,
 • odvoz koji sadrži azbest na zbrinjavanje otpada sukladno zakonskoj regulativi.

 

Naše reference na poslovima uklanjanja azbesta, među ostalim, uključuju i uklanjanje azbesta  sa:

 • brodova,
 • platformi,
 • industrijskih objekta,
 • obiteljskih kuća i zgrada.

 

Sukladno koncesijskom ugovoru sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uslugu skupljanja i zbrinjavanja azbesta za građane vršimo besplatno.

img15 (2) img17 img9 (2) img16 (2) img14 (2) img12 (2) img13 (2) img11 (2) img10 (2) img1 (2) img7 (2) img8 (2) img6 (2) img4 (2) img5 (2) 000 (1) img3 (2) img2 (2)