Čišćenje i ispitivanje kanalizacijskih sustava

Čišćenja i ispiranja kanalizacijskih sustava vršimo specijalnim kombiniranim strojevima koji su u mogućnosti očistiti i do 600 m cijevi iz jednog mjesta. Navedeni strojevi su opremljeni uređajem za reciklažu vode koji značajno smanjuje potrošnju čiste vode za potrebe čišćenja kanalizacije.

 

USLUGA ČIŠĆENJA I ISPIRANJA KANALIZACIJE UKLJUČUJE:
• odčepljivanje kanalizacijskih cjevovoda
• hidrodinamičko visokotlačno čišćenje i ispiranje cjevovoda
• potpuno uklanjanje tvrdokornih naslaga i korijenja upotrebom specijalnih alata
• visokotlačno pranje revizionih okana
• izvlačenje otpadnog materijala iz cijevi i revizionih okana i odvoz na zbrinjavanje.

 

CCTV VIDEO INSPEKCIJA KANALIZACIJSKIH SUSTAVA

CCTV inspekcija kanalizacije je tehnologija koja osobama koje upravljaju kanalizacijom omogućava da upoznaju stvarno stanje objekta kojim upravljaju. Naša oprema opremljena je digitalnim robot kamerama u S-izvedbi (protueksplozivnoj) koje su u stanju pregledati i snimiti kanalizacijske cijevi svih oblika i materijala promjera DN 50 mm – DN 2000 mm.

 

USLUGA CCTV VIDEO INSPEKCIJE UKLJUČUJE:

• digitalni video pregled stanja u kanalizacijskoj cijevi
• defektažu cjevovoda sukladno HRN EN 13508:2
• pregled i defektažu revizionih okana sukladno HRN EN 13508:2
• automatsko digitalno mjerenje pada cjevovoda (uzdužni profil),
• lasersko mjerenje pukotina
• lasersko mjerenje veličine i oblika cjevovoda (profiling)
• snimanje lateralnih priključaka
• precizno mjerenje duljine i promjera cijevi.

Rezultat takvih pregleda je izvještaj sukladan normi HRN EN 13508-2 koji sadrži sveobuhvatnu i detaljnu pisanu i video dokumentaciju koja odražava zatečeno stanje pregledanih cijevi i može se upotrijebiti u izradi digitalnog katastra (GIS) kanalizacijskog sustava.

 

ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI KANALIZACIJSKIH SUSTAVA

IND-EKO d.o.o. je tijekom 2006. godine osnovao Laboratorij za ispitivanje kanalizacijskih sustava. Laboratorij je akreditiran pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji za ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava sukladno HRN EN ISO/IEC 17025

LABORATORIJ VRŠI ISPITIVANJA NEPROPUSNOSTI PRIMJENOM METODE HRN EN 1610:2002

• gravitacijskih i tlačnih cjevovoda
• revizionih okana (šahti)
• separatora
• mastolovaca
• tankvana
• septičkih jama
• taložnica
• uređaja za obradu otpadnih voda
• vodnih građevina i ostalih instalacija.

 

Sva ispitivanja vršimo vodom i/ili zrakom upotrebom najmodernije opreme umjerene kod ovlaštenih laboratorija za umjeravanje.

 

 
SPECIJALNI ROBOT – REZAČ/GLODALICA
Namjena:
• primjena u cijevima DN80 – DN800
• za glodanje i /ili rezanje (frezanje) nepravilno izvedenih lateralnih priključaka na cijevi, pukotina,
• za uklanjanje korijenja, ostataka betona, armiranog betona i plastike u cijevima gdje ulazak čovjeka nije moguć
• skidanje svih vrsta krutih naslaga u cijevi
• za pripremu površine kod parcijalne sanacija kanalizacije – upotrebom short-linera/packera
• za pripremu za sanacije CIPP/linearne sanacije poprečnih pomaka kanalizacijskih cijevi
• za otvaranje lateralnih priključaka na cijevi nakon CIPP/ linearne sanacije kanalizacije

 

img13 (3) img9 (5) img14 (3) img8 (5) img12 (3) img11 (5) img10 (5) img6 (6) img2 (7) img7 (5) img1 (7) img5 (7) img4 (7) img3 (7) 000 (2)